Γκαβανόζης Π.Θεμιστοκλής

 Αγίας Παρασκευής 6 Αθήνα Ελληνικό 16777

 210.99.02.758